,

   Regulamin

Moje Konto  |  Zawarto¶ć koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
! Polityka prywatno¶ci (2)
Cordura (1)
Katalogi kolorów Nici-> (5)
Nici Amann (4)
Nici AMETO (5)
Nici BST (1)
Nici Coats (3)
Nici Gutermann (4)
Nici Max (8)
Tkaniny-> (45)
Tkaniny jedwabne-> (42)
Włókniny-> (13)
Super oferta-> (19)
Tkaniny lniane-> (47)
Nici Ariadna (16)
Nici różne-> (19)
Pikówka (4)
Przędza (3)
Zamki ,ekspresy-> (38)
Wieszaki (13)
Gumy (6)
Różne (23)
Ta¶my-> (33)
Klamry,Stopery,Półkola (28)
Guziki (11)
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Powrót do strony glównej
Regulamin
O firmie
Kontakt
Nowo¶ci więcej
Nici plecione woskowane sznurek pleciony/10mb
Nici plecione woskowane sznurek pleciony/10mb
2,50zł
Języki
English russian Polski
Regulamin Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
Sklep centrumkrawiectwa.pl jest wlasnoscia firmy Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek mieszczacego sie w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 87 tel/fax : 046 874 36 73 , 874 27 20. NIP 725-108-64-39

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaz towarów za posrednictwem stron: www.centrumkrawiectwa.pl, www.centrumkrawiectwa.pl i www.jurpol.eu.

2. Zamówienia sa przyjmowane przez strone www, a takze w wyjatkowych przypadkach telefonicznie lub droga e-mailowa. Po zlozeniu zamówienia klient otrzymuje informacje e-mailem,o jego przyjeciu. Zamówienie realizowane sa po oplaceniu zamówienia - w przypadku zamówienia kurierem, poczta, badz usluga paczkomaty lub po wyborze ‘Platne przy odbiorze’.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostepnosc towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostepnosci czesci towarów objetych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (czesciowa realizacja, wydluzenie czasu oczekiwania, anulowanie calosci zamówienia).

4. Na prosbe klienta do zamówienia moze zostac dolaczona faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary sa skompletowane i gotowe do wysylki.

4.1 Klient moze wprowadzic zmiany telefonicznie pod nr 664118995, 601802169 albo (+48 46) 8743673 lub wycofac zamówienie do momentu wysylki.

5. Wszystkie ceny podawane sa w zlotych polskich i zawieraja podatek VAT. Cena detaliczna podana przy kazdym towarze jest wiazaca w chwili zlozenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujacych sie w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwolywania akcji promocyjnych na stronach sklepu badz wprowadzania w nich zmian.
6. Do kazdego zamówienia nalezy doliczyc koszty przesylki. Dostawa towaru odbywa sie za posrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DPD, kuriera InPost oraz uslugi Paczkomaty InPost.
Mozliwy jest wybór przesylki kurierskiej, listowej, paczki ekonomicznej, priorytetowej z przedplata na konto firmy lub paczki pobraniowej platnej przy odbiorze, istnieje takze mozliwosc odbioru wlasnego w siedzibie firmy.

7. Przy spelnieniu powyzszych warunków czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Realizacja zamówien na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem poczta e-mail lub telefonicznie.

Termin otrzymania przesylki = czas realizacji + czas dostawy.
UWAGA! Przy niespelnieniu powyzszych warunków i braku kontaktu z zamawiajacym czas wysylki automatycznie sie wydluza.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych okreslone zostaly w Polityce prywatnosci (ponizej), stanowiacej zalacznik do niniejszego regulaminu. Jednoczesnie informujemy, ze dokonujac zakupu na stronie centrumkrawiectwa.pl Klient akceptuje regulamin sklepu z jego wszelkimi zapisami dotyczacymi polityki prywatnosci.

9. § Odstapienie od Umowy sprzedazy

1. Klient bedacy Konsumentem, który zawarl Umowe sprzedazy, moze w terminie 14 dni odstapic od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstapienie od Umowy sprzedazy rozpoczyna sie od chwili objecia Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient moze odstapic od Umowy sprzedazy skladajac Sprzedawcy oswiadczenie o odstapieniu. Oswiadczenie mozna zlozyc na formularzu, którego wzór zostal zamieszczony przez Sprzedawce na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstapienia.
Do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem.
Klient moze odstapic od Umowy sprzedazy, skladajac Sprzedawcy oswiadczenie o odstapieniu za posrednictwem poczty elektronicznej piszac e-mail na adres sklep@centrumkrawiectwa.pl podajac nr. zamówienia którego dotyczy decyzja odstapienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem. Sprzedawca niezwlocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza zlozonego za posrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstapienia od Umowy sprzedazy, jest ona uwazana za niezawarta.
4. Jesli Klient zlozyl oswiadczenie o odstapieniu od Umowy sprzedazy zanim Sprzedawca przyjal jego oferte, oferta przestaje wiazac.
5. Sprzedawca ma obowiazek niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Klienta o odstapieniu od Umowy sprzedazy, zwrócic mu wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odeslania Towaru, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.
6. Jezeli Klient korzystajacy z prawa do odstapienia wybral sposób dostarczenia Towaru inny niz najtanszy zwykly sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiazek zwrócic Towar Sprzedawcy niezwlocznie, jednak nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia, w którym odstapil od Umowy sprzedazy. Do zachowania terminu wystarczy odeslanie Towaru na adres Sprzedawcy przed uplywem tego terminu.
8. W wypadku odstapienia Klient ponosi tylko bezposrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jesli ze wzgledu na swój charakter Towar nie moze zostac w zwyklym trybie odeslany poczta, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Klient ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci Towaru bedace wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajacy poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu platnosci przy uzyciu takiego samego sposobu zaplaty, jakiego uzyl Klient, chyba, ze Klient wyraznie zgodzil sie na inny sposób zwrotu, który nie wiaze sie dla niego z zadnymi kosztami.

POLITYKA PRYWATNOSCI
Niniejsza Polityka Prywatnosci zostala opracowana w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.    Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110. Kontakt z Administratorem jest równiez mozliwy za posrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl.
WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
2.    Administrator przetwarza nastepujace dane osobowe kupujacych:
a.    Imie i nazwisko, firma,
b.    adres prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,
c.    adres poczty elektronicznej,
d.    numer telefonu,
e.    numer NIP.
3.    Podanie danych osobowych okreslonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedazy, zwanej dalej „Umowa”. Jezeli kupujacy nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
4.    W czasie obowiazywania Umowy, Administrator moze wejsc w posiadanie innych danych kupujacego - numeru IP urzadzenia, którym posluguje sie kupujacy oraz danych dotyczacych korzystania przez kupujacego z okreslonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urzadzen, jak równiez sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.    Administrator przetwarza dane osobowe kupujacych w nastepujacych celach:
a.    zawarcie i wykonanie laczacej strony Umowy, w szczególnosci dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,
b.    wypelnienie ciazacych na Administratorze obowiazków prawnych, w szczególnosci wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów ksiegowych,
c.    dochodzenie roszczen i obrona przeciwko nim,
d.    wykrywanie i zapobieganie naduzyciom,
e.    marketing bezposredni,
f.    tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby wlasne Administratora, w szczególnosci raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju uslug, badanie preferencji i zachowan kupujacych, na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Administratora,
g.    okreslonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgoda kupujacego, 
h.    przekazania osobom trzecim - za zgoda kupujacego, w zakresie i celu objetym ta zgoda.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.    Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych kupujacych w celu okreslonym:
a.    w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
b.    w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiazek prawny),
c.    w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
d.    w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupujacego).
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
7.    Administrator bedzie przechowywal dane osobowe przetwarzane w celu okreslonym: 
a.    w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczen po jej zakonczeniu,
b.    w pkt 5b - przez czas, w którym nakazuja to Administratorowi przepisy prawa,
c.    w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia sie roszczen wynikajacych z Umowy,
d.    w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
e.    w pkt 5g i h - do momentu cofniecia zgody przez kupujacego.
8.    Jezeli Administrator swiadczyl na rzecz kupujacego uslugi droga elektroniczna zwiazane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, po zakonczeniu korzystania z uslug Administrator moze przetwarzac tylko te dane osobowe uslugobiorców, które sa:
a.    niezbedne do rozliczenia uslugi oraz dochodzenia roszczen z tytulu platnosci za korzystanie z uslugi,
b.    niezbedne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowan i preferencji uslugobiorców z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Administratora - za zgoda uslugobiorcy,
c.    niezbedne do wyjasnienia okolicznosci niedozwolonego korzystania z uslugi,
d.    dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa lub umowy.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
9.    Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujacych osobom trzecim, chyba ze uzyska na to uprzednia, wyrazna zgode kupujacego lub jezeli prawo lub obowiazek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.
10.    Administrator powierza dane osobowe kupujacych nastepujacym podmiotom przetwarzajacym: 
a.    swiadczacym w imieniu Administratora uslugi marketingowe i reklamowe,
b.    obslugujacym systemy teleinformatyczne Administratora,
c.    swiadczacym Administratorowi uslugi pocztowe, kurierskie, platnicze, audytorskie, pomoc prawna i ksiegowa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 
DO PANSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH
11.    Dane osobowe kupujacych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRAWA KUPUJACYCH
12.    Kupujacemu  przysluguja nastepujace uprawnienia:
a.    prawo zadania dostepu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe go dotyczace,
b.    prawo do sprostowania danych tj. zadania sprostowania dotyczacych go danych osobowych, które sa nieprawidlowe,
c.    prawo zadania usuniecia jego danych osobowych,
d.    prawo zadania ograniczenia jego danych osobowych,
e.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f.    prawo do przenoszenia danych.
13.    Zakres kazdego z uprawnien okreslonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których mozna z nich skorzystac, okreslaja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w szczególnosci RODO.
14.    Kupujacy moze skorzystac z uprawnien okreslonych w pkt 12, kontaktujac sie z Administratorem.
PRAWO COFNIECIA ZGODY
15.    Jezeli przetwarzanie danych osobowych kupujacego odbywa sie na podstawie jego zgody, kupujacy ma prawo do jej cofniecia w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnieciem.
PROFILOWANIE
16.    W celach okreslonych w pkt 5c-f Administrator moze dokonywac zautomatyzowanej analizy danych kupujacych i opracowania przewidywan na temat ich preferencji lub przyszlych zachowan. Profilowanie moze w szczególnosci sluzyc do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowan kupujacych. Takie dzialanie Administratora nie bedzie wywolywalo w stosunku do kupujacych zadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wplywalo na ich sytuacje.
PLIKI COOKIES
17.    W celach okreslonych w pkt 5c-f Administrator moze stosowac tzw. pliki cookies. Sa to male pliki tekstowe, umieszczane na urzadzeniu kupujacego, w oparciu o które gromadzone sa informacje, które pozwalaja w szczególnosci zidentyfikowac urzadzenie kupujacego, jego numer IP i stosowana przez kupujacego przegladarke.
18.    Kupujacy moze tak ustawic swoja przegladarke - dzieki odpowiednim, dostepnym w niej opcjom - aby wylaczyc automatyczna instalacje cookies, uniemozliwic ich stosowanie lub calkowicie usunac je ze swojego urzadzenia. Procedura obslugi i usuwania plików cookies rózni sie w zaleznosci od uzywanej przez kupujacego przegladarki.
19.    Pliki cookies dziela sie na:
a.    tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujace sie w pamieci podrecznej przegladarki, które pozostaja w niej do momentu zakonczenia sesji,
b.    stale - pliki pozostajace w pamieci podrecznej przegladarki tak dlugo, jak pozwalaja na to wybrane przez kupujacego ustawienia przegladarki,
c.    wlasne - pliki zarzadzane przez Administratora,
d.    zewnetrzne - pliki zarzadzane przez osoby trzecie,
e.    konfiguracyjne - pliki zwiazane z poruszaniem sie kupujacego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniajace prawidlowa po niej nawigacje. Pozwalaja w szczególnosci sledzic wybory dokonane przez kupujacego (wybór jezyka, rozmiar uzywanej czcionki), rozpoznac urzadzenie, z którego korzysta kupujacy i zarzadzac sesja przegladania,
f.    analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
g.    reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyswietlania spersonalizowanych reklam.
20.    Szczególowe zasady dzialania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane okreslone sa pod ponizszymi linkami:
a.   https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl,
b.   https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
c.   https://www.smartsupp.com/help/privacy/
d.   https://www.facebook.com/policies/cookies/
e.   https://www.facebook.com/about/privacy/update 
f.    https://www.pinterest.com/_/_/about/cookie-policy/
g.   https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
21.    Kupujacy ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jezeli uwaza, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJACYCH
22.    Administrator stosuje odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, majace na celu ochrone danych osobowych kupujacych przed ich utrata, niewlasciwym wykorzystaniem czy modyfikacja. Prawa dostepu do danych osobowych kupujacych zostaly w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazly sie w rekach osób nieuprawnionych.

Klauzula informacyjna o monitoringu

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110.
  Kontakt z Administratorem jest równiez mozliwy za posrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoringiem jest objety caly teren nieruchomosci Administratora oraz pomieszczenia znajdujace sie w budynkach polozonych na tych nieruchomosciach, z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych, szatni, stolówek i palarni.
 3. Ujawnienie wizerunku nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale jego nieujawnienie uniemozliwi korzystanie z terenu okreslonego w pkt 3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe celu zapewnienia bezpieczenstwa pracowników oraz ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nagrania monitoringu przechowywane sa przez okres nieprzekraczajacy trzech miesiecy od dnia dokonania nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowia dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powzial wiadomosc, iz moga one stanowic dowód w postepowaniu, okres przechowywania nagran ulega przedluzeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania. Nagrania po uplywie okresu ich przechowywania sa nieodwracalnie kasowane.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie bedzie przekazywal wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu osobom trzecim, chyba ze uzyska na to uprzednia, wyrazna zgode uprawnionego lub jezeli prawo lub obowiazek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO PANSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH

 1. Wizerunki utrwalone na nagraniach monitoringu nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK ZOSTAL UTRWALONY

 1. Osobie, której wizerunek zostal utrwalony na nagraniu monitoringu przysluguja nastepujace uprawnienia:
 1. prawo zadania dostepu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe go dotyczace,
 2. prawo do sprostowania danych tj. zadania sprostowania dotyczacych go danych osobowych, które sa nieprawidlowe,
 3. prawo zadania usuniecia jego danych osobowych,
 4. prawo zadania ograniczenia jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 1. Zakres kazdego z uprawnien okreslonych w pkt 10 oraz sytuacje, w których mozna z nich skorzystac, okreslaja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w szczególnosci RODO.
 2. Uprawniony moze skorzystac z uprawnien okreslonych w pkt 10, kontaktujac sie z Administratorem.

PRAWO COFNIECIA ZGODY

 1. Jezeli przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody, uprawniony ma prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnieciem.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Uprawniony ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jezeli uwaza, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

POLITYKA PRYWATNOSCI
Niniejsza Polityka Prywatnosci zostala opracowana w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.    Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110. Kontakt z Administratorem jest równiez mozliwy za posrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl.
WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
2.    Administrator przetwarza nastepujace dane osobowe kupujacych:
a.    Imie i nazwisko, firma,
b.    adres prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,
c.    adres poczty elektronicznej,
d.    numer telefonu,
e.    numer NIP.
3.    Podanie danych osobowych okreslonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedazy, zwanej dalej „Umowa”. Jezeli kupujacy nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
4.    W czasie obowiazywania Umowy, Administrator moze wejsc w posiadanie innych danych kupujacego - numeru IP urzadzenia, którym posluguje sie kupujacy oraz danych dotyczacych korzystania przez kupujacego z okreslonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urzadzen, jak równiez sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.    Administrator przetwarza dane osobowe kupujacych w nastepujacych celach:
a.    zawarcie i wykonanie laczacej strony Umowy, w szczególnosci dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,
b.    wypelnienie ciazacych na Administratorze obowiazków prawnych, w szczególnosci wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów ksiegowych,
c.    dochodzenie roszczen i obrona przeciwko nim,
d.    wykrywanie i zapobieganie naduzyciom,
e.    marketing bezposredni,
f.    tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby wlasne Administratora, w szczególnosci raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju uslug, badanie preferencji i zachowan kupujacych, na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Administratora,
g.    okreslonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgoda kupujacego, 
h.    przekazania osobom trzecim - za zgoda kupujacego, w zakresie i celu objetym ta zgoda.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.    Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych kupujacych w celu okreslonym:
a.    w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
b.    w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiazek prawny),
c.    w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
d.    w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupujacego).
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
7.    Administrator bedzie przechowywal dane osobowe przetwarzane w celu okreslonym: 
a.    w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczen po jej zakonczeniu,
b.    w pkt 5b - przez czas, w którym nakazuja to Administratorowi przepisy prawa,
c.    w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia sie roszczen wynikajacych z Umowy,
d.    w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
e.    w pkt 5g i h - do momentu cofniecia zgody przez kupujacego.
8.    Jezeli Administrator swiadczyl na rzecz kupujacego uslugi droga elektroniczna zwiazane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, po zakonczeniu korzystania z uslug Administrator moze przetwarzac tylko te dane osobowe uslugobiorców, które sa:
a.    niezbedne do rozliczenia uslugi oraz dochodzenia roszczen z tytulu platnosci za korzystanie z uslugi,
b.    niezbedne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowan i preferencji uslugobiorców z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Administratora - za zgoda uslugobiorcy,
c.    niezbedne do wyjasnienia okolicznosci niedozwolonego korzystania z uslugi,
d.    dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa lub umowy.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
9.    Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujacych osobom trzecim, chyba ze uzyska na to uprzednia, wyrazna zgode kupujacego lub jezeli prawo lub obowiazek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.
10.    Administrator powierza dane osobowe kupujacych nastepujacym podmiotom przetwarzajacym: 
a.    swiadczacym w imieniu Administratora uslugi marketingowe i reklamowe,
b.    obslugujacym systemy teleinformatyczne Administratora,
c.    swiadczacym Administratorowi uslugi pocztowe, kurierskie, platnicze, audytorskie, pomoc prawna i ksiegowa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 
DO PANSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH
11.    Dane osobowe kupujacych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRAWA KUPUJACYCH
12.    Kupujacemu  przysluguja nastepujace uprawnienia:
a.    prawo zadania dostepu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe go dotyczace,
b.    prawo do sprostowania danych tj. zadania sprostowania dotyczacych go danych osobowych, które sa nieprawidlowe,
c.    prawo zadania usuniecia jego danych osobowych,
d.    prawo zadania ograniczenia jego danych osobowych,
e.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f.    prawo do przenoszenia danych.
13.    Zakres kazdego z uprawnien okreslonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których mozna z nich skorzystac, okreslaja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w szczególnosci RODO.
14.    Kupujacy moze skorzystac z uprawnien okreslonych w pkt 12, kontaktujac sie z Administratorem.
PRAWO COFNIECIA ZGODY
15.    Jezeli przetwarzanie danych osobowych kupujacego odbywa sie na podstawie jego zgody, kupujacy ma prawo do jej cofniecia w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnieciem.
PROFILOWANIE
16.    W celach okreslonych w pkt 5c-f Administrator moze dokonywac zautomatyzowanej analizy danych kupujacych i opracowania przewidywan na temat ich preferencji lub przyszlych zachowan. Profilowanie moze w szczególnosci sluzyc do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowan kupujacych. Takie dzialanie Administratora nie bedzie wywolywalo w stosunku do kupujacych zadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wplywalo na ich sytuacje.
PLIKI COOKIES
17.    W celach okreslonych w pkt 5c-f Administrator moze stosowac tzw. pliki cookies. Sa to male pliki tekstowe, umieszczane na urzadzeniu kupujacego, w oparciu o które gromadzone sa informacje, które pozwalaja w szczególnosci zidentyfikowac urzadzenie kupujacego, jego numer IP i stosowana przez kupujacego przegladarke.
18.    Kupujacy moze tak ustawic swoja przegladarke - dzieki odpowiednim, dostepnym w niej opcjom - aby wylaczyc automatyczna instalacje cookies, uniemozliwic ich stosowanie lub calkowicie usunac je ze swojego urzadzenia. Procedura obslugi i usuwania plików cookies rózni sie w zaleznosci od uzywanej przez kupujacego przegladarki.
19.    Pliki cookies dziela sie na:
a.    tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujace sie w pamieci podrecznej przegladarki, które pozostaja w niej do momentu zakonczenia sesji,
b.    stale - pliki pozostajace w pamieci podrecznej przegladarki tak dlugo, jak pozwalaja na to wybrane przez kupujacego ustawienia przegladarki,
c.    wlasne - pliki zarzadzane przez Administratora,
d.    zewnetrzne - pliki zarzadzane przez osoby trzecie,
e.    konfiguracyjne - pliki zwiazane z poruszaniem sie kupujacego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniajace prawidlowa po niej nawigacje. Pozwalaja w szczególnosci sledzic wybory dokonane przez kupujacego (wybór jezyka, rozmiar uzywanej czcionki), rozpoznac urzadzenie, z którego korzysta kupujacy i zarzadzac sesja przegladania,
f.    analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
g.    reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyswietlania spersonalizowanych reklam.
20.    Szczególowe zasady dzialania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane okreslone sa pod ponizszymi linkami:
a.   https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl,
b.   https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
c.   https://www.smartsupp.com/help/privacy/
d.   https://www.facebook.com/policies/cookies/
e.   https://www.facebook.com/about/privacy/update 
f.    https://www.pinterest.com/_/_/about/cookie-policy/
g.   https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
21.    Kupujacy ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jezeli uwaza, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJACYCH
22.    Administrator stosuje odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, majace na celu ochrone danych osobowych kupujacych przed ich utrata, niewlasciwym wykorzystaniem czy modyfikacja. Prawa dostepu do danych osobowych kupujacych zostaly w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazly sie w rekach osób nieuprawnionych.

Klauzula informacyjna o monitoringu

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110.
  Kontakt z Administratorem jest równiez mozliwy za posrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoringiem jest objety caly teren nieruchomosci Administratora oraz pomieszczenia znajdujace sie w budynkach polozonych na tych nieruchomosciach, z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych, szatni, stolówek i palarni.
 3. Ujawnienie wizerunku nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale jego nieujawnienie uniemozliwi korzystanie z terenu okreslonego w pkt 3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe celu zapewnienia bezpieczenstwa pracowników oraz ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nagrania monitoringu przechowywane sa przez okres nieprzekraczajacy trzech miesiecy od dnia dokonania nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowia dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powzial wiadomosc, iz moga one stanowic dowód w postepowaniu, okres przechowywania nagran ulega przedluzeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania. Nagrania po uplywie okresu ich przechowywania sa nieodwracalnie kasowane.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie bedzie przekazywal wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu osobom trzecim, chyba ze uzyska na to uprzednia, wyrazna zgode uprawnionego lub jezeli prawo lub obowiazek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO PANSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH

 1. Wizerunki utrwalone na nagraniach monitoringu nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK ZOSTAL UTRWALONY

 1. Osobie, której wizerunek zostal utrwalony na nagraniu monitoringu przysluguja nastepujace uprawnienia:
 1. prawo zadania dostepu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe go dotyczace,
 2. prawo do sprostowania danych tj. zadania sprostowania dotyczacych go danych osobowych, które sa nieprawidlowe,
 3. prawo zadania usuniecia jego danych osobowych,
 4. prawo zadania ograniczenia jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 1. Zakres kazdego z uprawnien okreslonych w pkt 10 oraz sytuacje, w których mozna z nich skorzystac, okreslaja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w szczególnosci RODO.
 2. Uprawniony moze skorzystac z uprawnien okreslonych w pkt 10, kontaktujac sie z Administratorem.

PRAWO COFNIECIA ZGODY

 1. Jezeli przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody, uprawniony ma prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnieciem.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Uprawniony ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jezeli uwaza, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.


Regulamin sklepu internetowego
Sklep centrumkrawiectwa.pl jest wlasnoscia firmy Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek mieszczacego sie w Brzezinach przy ul. Sienkiewicza 87 tel/fax : 046 874 36 73 , 874 27 20. NIP 725-108-64-39

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaz towarów za posrednictwem stron: www.centrumkrawiectwa.pl, www.centrumkrawiectwa.pl i www.jurpol.eu.

2. Zamówienia sa przyjmowane przez strone www, a takze w wyjatkowych przypadkach telefonicznie lub droga e-mailowa. Po zlozeniu zamówienia klient otrzymuje informacje e-mailem,o jego przyjeciu. Zamówienie realizowane sa po oplaceniu zamówienia - w przypadku zamówienia kurierem, poczta, badz usluga paczkomaty lub po wyborze ‘Platne przy odbiorze’.
3. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostepnosc towaru w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostepnosci czesci towarów objetych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (czesciowa realizacja, wydluzenie czasu oczekiwania, anulowanie calosci zamówienia).

4. Na prosbe klienta do zamówienia moze zostac dolaczona faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary sa skompletowane i gotowe do wysylki.

4.1 Klient moze wprowadzic zmiany telefonicznie pod nr 664118995, 601802169 albo (+48 46) 8743673 lub wycofac zamówienie do momentu wysylki.

5. Wszystkie ceny podawane sa w zlotych polskich i zawieraja podatek VAT. Cena detaliczna podana przy kazdym towarze jest wiazaca w chwili zlozenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujacych sie w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwolywania akcji promocyjnych na stronach sklepu badz wprowadzania w nich zmian.
6. Do kazdego zamówienia nalezy doliczyc koszty przesylki. Dostawa towaru odbywa sie za posrednictwem Poczty Polskiej, kuriera DPD, kuriera InPost oraz uslugi Paczkomaty InPost.
Mozliwy jest wybór przesylki kurierskiej, listowej, paczki ekonomicznej, priorytetowej z przedplata na konto firmy lub paczki pobraniowej platnej przy odbiorze, istnieje takze mozliwosc odbioru wlasnego w siedzibie firmy.

7. Przy spelnieniu powyzszych warunków czas realizacji zamówienia wynosi od 3 do 7 dni roboczych. Realizacja zamówien na towary, których aktualnie brak w magazynie jest uzgadniana z klientem poczta e-mail lub telefonicznie.

Termin otrzymania przesylki = czas realizacji + czas dostawy.
UWAGA! Przy niespelnieniu powyzszych warunków i braku kontaktu z zamawiajacym czas wysylki automatycznie sie wydluza.

8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zasady przetwarzania danych osobowych Klientów-osób fizycznych okreslone zostaly w Polityce prywatnosci (ponizej), stanowiacej zalacznik do niniejszego regulaminu. Jednoczesnie informujemy, ze dokonujac zakupu na stronie centrumkrawiectwa.pl Klient akceptuje regulamin sklepu z jego wszelkimi zapisami dotyczacymi polityki prywatnosci.

9. § Odstapienie od Umowy sprzedazy

1. Klient bedacy Konsumentem, który zawarl Umowe sprzedazy, moze w terminie 14 dni odstapic od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odstapienie od Umowy sprzedazy rozpoczyna sie od chwili objecia Towaru w posiadanie przez Klienta.
Klient moze odstapic od Umowy sprzedazy skladajac Sprzedawcy oswiadczenie o odstapieniu. Oswiadczenie mozna zlozyc na formularzu, którego wzór zostal zamieszczony przez Sprzedawce na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstapienia.
Do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem.
Klient moze odstapic od Umowy sprzedazy, skladajac Sprzedawcy oswiadczenie o odstapieniu za posrednictwem poczty elektronicznej piszac e-mail na adres sklep@centrumkrawiectwa.pl podajac nr. zamówienia którego dotyczy decyzja odstapienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wyslanie oswiadczenia przed jego uplywem. Sprzedawca niezwlocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza zlozonego za posrednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odstapienia od Umowy sprzedazy, jest ona uwazana za niezawarta.
4. Jesli Klient zlozyl oswiadczenie o odstapieniu od Umowy sprzedazy zanim Sprzedawca przyjal jego oferte, oferta przestaje wiazac.
5. Sprzedawca ma obowiazek niezwlocznie, nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia otrzymania oswiadczenia Klienta o odstapieniu od Umowy sprzedazy, zwrócic mu wszystkie dokonane przez niego platnosci, w tym koszt Dostawy. Sprzedawca moze wstrzymac sie ze zwrotem platnosci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odeslania Towaru, w zaleznosci od tego, które zdarzenie nastapi wczesniej.
6. Jezeli Klient korzystajacy z prawa do odstapienia wybral sposób dostarczenia Towaru inny niz najtanszy zwykly sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawce, Sprzedawca nie jest zobowiazany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Klient ma obowiazek zwrócic Towar Sprzedawcy niezwlocznie, jednak nie pózniej niz w terminie 14 dni od dnia, w którym odstapil od Umowy sprzedazy. Do zachowania terminu wystarczy odeslanie Towaru na adres Sprzedawcy przed uplywem tego terminu.
8. W wypadku odstapienia Klient ponosi tylko bezposrednie koszty zwrotu Towaru.
9. Jesli ze wzgledu na swój charakter Towar nie moze zostac w zwyklym trybie odeslany poczta, Sprzedawca informuje Klienta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
10. Klient ponosi odpowiedzialnosc za zmniejszenie wartosci Towaru bedace wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczajacy poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
11. Sprzedawca dokonuje zwrotu platnosci przy uzyciu takiego samego sposobu zaplaty, jakiego uzyl Klient, chyba, ze Klient wyraznie zgodzil sie na inny sposób zwrotu, który nie wiaze sie dla niego z zadnymi kosztami.

POLITYKA PRYWATNOSCI
Niniejsza Polityka Prywatnosci zostala opracowana w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.    Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110. Kontakt z Administratorem jest równiez mozliwy za posrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl.
WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
2.    Administrator przetwarza nastepujace dane osobowe kupujacych:
a.    Imie i nazwisko, firma,
b.    adres prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,
c.    adres poczty elektronicznej,
d.    numer telefonu,
e.    numer NIP.
3.    Podanie danych osobowych okreslonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedazy, zwanej dalej „Umowa”. Jezeli kupujacy nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
4.    W czasie obowiazywania Umowy, Administrator moze wejsc w posiadanie innych danych kupujacego - numeru IP urzadzenia, którym posluguje sie kupujacy oraz danych dotyczacych korzystania przez kupujacego z okreslonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urzadzen, jak równiez sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.    Administrator przetwarza dane osobowe kupujacych w nastepujacych celach:
a.    zawarcie i wykonanie laczacej strony Umowy, w szczególnosci dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,
b.    wypelnienie ciazacych na Administratorze obowiazków prawnych, w szczególnosci wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów ksiegowych,
c.    dochodzenie roszczen i obrona przeciwko nim,
d.    wykrywanie i zapobieganie naduzyciom,
e.    marketing bezposredni,
f.    tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby wlasne Administratora, w szczególnosci raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju uslug, badanie preferencji i zachowan kupujacych, na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Administratora,
g.    okreslonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgoda kupujacego, 
h.    przekazania osobom trzecim - za zgoda kupujacego, w zakresie i celu objetym ta zgoda.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.    Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych kupujacych w celu okreslonym:
a.    w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
b.    w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiazek prawny),
c.    w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
d.    w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupujacego).
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
7.    Administrator bedzie przechowywal dane osobowe przetwarzane w celu okreslonym: 
a.    w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczen po jej zakonczeniu,
b.    w pkt 5b - przez czas, w którym nakazuja to Administratorowi przepisy prawa,
c.    w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia sie roszczen wynikajacych z Umowy,
d.    w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
e.    w pkt 5g i h - do momentu cofniecia zgody przez kupujacego.
8.    Jezeli Administrator swiadczyl na rzecz kupujacego uslugi droga elektroniczna zwiazane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, po zakonczeniu korzystania z uslug Administrator moze przetwarzac tylko te dane osobowe uslugobiorców, które sa:
a.    niezbedne do rozliczenia uslugi oraz dochodzenia roszczen z tytulu platnosci za korzystanie z uslugi,
b.    niezbedne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowan i preferencji uslugobiorców z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Administratora - za zgoda uslugobiorcy,
c.    niezbedne do wyjasnienia okolicznosci niedozwolonego korzystania z uslugi,
d.    dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa lub umowy.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
9.    Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujacych osobom trzecim, chyba ze uzyska na to uprzednia, wyrazna zgode kupujacego lub jezeli prawo lub obowiazek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.
10.    Administrator powierza dane osobowe kupujacych nastepujacym podmiotom przetwarzajacym: 
a.    swiadczacym w imieniu Administratora uslugi marketingowe i reklamowe,
b.    obslugujacym systemy teleinformatyczne Administratora,
c.    swiadczacym Administratorowi uslugi pocztowe, kurierskie, platnicze, audytorskie, pomoc prawna i ksiegowa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 
DO PANSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH
11.    Dane osobowe kupujacych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRAWA KUPUJACYCH
12.    Kupujacemu  przysluguja nastepujace uprawnienia:
a.    prawo zadania dostepu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe go dotyczace,
b.    prawo do sprostowania danych tj. zadania sprostowania dotyczacych go danych osobowych, które sa nieprawidlowe,
c.    prawo zadania usuniecia jego danych osobowych,
d.    prawo zadania ograniczenia jego danych osobowych,
e.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f.    prawo do przenoszenia danych.
13.    Zakres kazdego z uprawnien okreslonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których mozna z nich skorzystac, okreslaja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w szczególnosci RODO.
14.    Kupujacy moze skorzystac z uprawnien okreslonych w pkt 12, kontaktujac sie z Administratorem.
PRAWO COFNIECIA ZGODY
15.    Jezeli przetwarzanie danych osobowych kupujacego odbywa sie na podstawie jego zgody, kupujacy ma prawo do jej cofniecia w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnieciem.
PROFILOWANIE
16.    W celach okreslonych w pkt 5c-f Administrator moze dokonywac zautomatyzowanej analizy danych kupujacych i opracowania przewidywan na temat ich preferencji lub przyszlych zachowan. Profilowanie moze w szczególnosci sluzyc do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowan kupujacych. Takie dzialanie Administratora nie bedzie wywolywalo w stosunku do kupujacych zadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wplywalo na ich sytuacje.
PLIKI COOKIES
17.    W celach okreslonych w pkt 5c-f Administrator moze stosowac tzw. pliki cookies. Sa to male pliki tekstowe, umieszczane na urzadzeniu kupujacego, w oparciu o które gromadzone sa informacje, które pozwalaja w szczególnosci zidentyfikowac urzadzenie kupujacego, jego numer IP i stosowana przez kupujacego przegladarke.
18.    Kupujacy moze tak ustawic swoja przegladarke - dzieki odpowiednim, dostepnym w niej opcjom - aby wylaczyc automatyczna instalacje cookies, uniemozliwic ich stosowanie lub calkowicie usunac je ze swojego urzadzenia. Procedura obslugi i usuwania plików cookies rózni sie w zaleznosci od uzywanej przez kupujacego przegladarki.
19.    Pliki cookies dziela sie na:
a.    tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujace sie w pamieci podrecznej przegladarki, które pozostaja w niej do momentu zakonczenia sesji,
b.    stale - pliki pozostajace w pamieci podrecznej przegladarki tak dlugo, jak pozwalaja na to wybrane przez kupujacego ustawienia przegladarki,
c.    wlasne - pliki zarzadzane przez Administratora,
d.    zewnetrzne - pliki zarzadzane przez osoby trzecie,
e.    konfiguracyjne - pliki zwiazane z poruszaniem sie kupujacego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniajace prawidlowa po niej nawigacje. Pozwalaja w szczególnosci sledzic wybory dokonane przez kupujacego (wybór jezyka, rozmiar uzywanej czcionki), rozpoznac urzadzenie, z którego korzysta kupujacy i zarzadzac sesja przegladania,
f.    analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
g.    reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyswietlania spersonalizowanych reklam.
20.    Szczególowe zasady dzialania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane okreslone sa pod ponizszymi linkami:
a.   https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl,
b.   https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
c.   https://www.smartsupp.com/help/privacy/
d.   https://www.facebook.com/policies/cookies/
e.   https://www.facebook.com/about/privacy/update 
f.    https://www.pinterest.com/_/_/about/cookie-policy/
g.   https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
21.    Kupujacy ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jezeli uwaza, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJACYCH
22.    Administrator stosuje odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, majace na celu ochrone danych osobowych kupujacych przed ich utrata, niewlasciwym wykorzystaniem czy modyfikacja. Prawa dostepu do danych osobowych kupujacych zostaly w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazly sie w rekach osób nieuprawnionych.

Klauzula informacyjna o monitoringu

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110.
  Kontakt z Administratorem jest równiez mozliwy za posrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoringiem jest objety caly teren nieruchomosci Administratora oraz pomieszczenia znajdujace sie w budynkach polozonych na tych nieruchomosciach, z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych, szatni, stolówek i palarni.
 3. Ujawnienie wizerunku nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale jego nieujawnienie uniemozliwi korzystanie z terenu okreslonego w pkt 3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe celu zapewnienia bezpieczenstwa pracowników oraz ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nagrania monitoringu przechowywane sa przez okres nieprzekraczajacy trzech miesiecy od dnia dokonania nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowia dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powzial wiadomosc, iz moga one stanowic dowód w postepowaniu, okres przechowywania nagran ulega przedluzeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania. Nagrania po uplywie okresu ich przechowywania sa nieodwracalnie kasowane.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie bedzie przekazywal wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu osobom trzecim, chyba ze uzyska na to uprzednia, wyrazna zgode uprawnionego lub jezeli prawo lub obowiazek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO PANSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH

 1. Wizerunki utrwalone na nagraniach monitoringu nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK ZOSTAL UTRWALONY

 1. Osobie, której wizerunek zostal utrwalony na nagraniu monitoringu przysluguja nastepujace uprawnienia:
 1. prawo zadania dostepu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe go dotyczace,
 2. prawo do sprostowania danych tj. zadania sprostowania dotyczacych go danych osobowych, które sa nieprawidlowe,
 3. prawo zadania usuniecia jego danych osobowych,
 4. prawo zadania ograniczenia jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 1. Zakres kazdego z uprawnien okreslonych w pkt 10 oraz sytuacje, w których mozna z nich skorzystac, okreslaja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w szczególnosci RODO.
 2. Uprawniony moze skorzystac z uprawnien okreslonych w pkt 10, kontaktujac sie z Administratorem.

PRAWO COFNIECIA ZGODY

 1. Jezeli przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody, uprawniony ma prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnieciem.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Uprawniony ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jezeli uwaza, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

POLITYKA PRYWATNOSCI
Niniejsza Polityka Prywatnosci zostala opracowana w oparciu o przepisy Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1.    Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110. Kontakt z Administratorem jest równiez mozliwy za posrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl.
WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
2.    Administrator przetwarza nastepujace dane osobowe kupujacych:
a.    Imie i nazwisko, firma,
b.    adres prowadzenia dzialalnosci gospodarczej,
c.    adres poczty elektronicznej,
d.    numer telefonu,
e.    numer NIP.
3.    Podanie danych osobowych okreslonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedazy, zwanej dalej „Umowa”. Jezeli kupujacy nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy.
4.    W czasie obowiazywania Umowy, Administrator moze wejsc w posiadanie innych danych kupujacego - numeru IP urzadzenia, którym posluguje sie kupujacy oraz danych dotyczacych korzystania przez kupujacego z okreslonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urzadzen, jak równiez sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora.
CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
5.    Administrator przetwarza dane osobowe kupujacych w nastepujacych celach:
a.    zawarcie i wykonanie laczacej strony Umowy, w szczególnosci dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji,
b.    wypelnienie ciazacych na Administratorze obowiazków prawnych, w szczególnosci wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów ksiegowych,
c.    dochodzenie roszczen i obrona przeciwko nim,
d.    wykrywanie i zapobieganie naduzyciom,
e.    marketing bezposredni,
f.    tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby wlasne Administratora, w szczególnosci raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju uslug, badanie preferencji i zachowan kupujacych, na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Administratora,
g.    okreslonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgoda kupujacego, 
h.    przekazania osobom trzecim - za zgoda kupujacego, w zakresie i celu objetym ta zgoda.
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
6.    Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych kupujacych w celu okreslonym:
a.    w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy),
b.    w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiazek prawny),
c.    w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora),
d.    w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupujacego).
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
7.    Administrator bedzie przechowywal dane osobowe przetwarzane w celu okreslonym: 
a.    w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczen po jej zakonczeniu,
b.    w pkt 5b - przez czas, w którym nakazuja to Administratorowi przepisy prawa,
c.    w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia sie roszczen wynikajacych z Umowy,
d.    w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy,
e.    w pkt 5g i h - do momentu cofniecia zgody przez kupujacego.
8.    Jezeli Administrator swiadczyl na rzecz kupujacego uslugi droga elektroniczna zwiazane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna, po zakonczeniu korzystania z uslug Administrator moze przetwarzac tylko te dane osobowe uslugobiorców, które sa:
a.    niezbedne do rozliczenia uslugi oraz dochodzenia roszczen z tytulu platnosci za korzystanie z uslugi,
b.    niezbedne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowan i preferencji uslugobiorców z przeznaczeniem wyników tych badan na potrzeby polepszenia jakosci uslug swiadczonych przez Administratora - za zgoda uslugobiorcy,
c.    niezbedne do wyjasnienia okolicznosci niedozwolonego korzystania z uslugi,
d.    dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzglednie obowiazujacych przepisów prawa lub umowy.
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
9.    Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujacych osobom trzecim, chyba ze uzyska na to uprzednia, wyrazna zgode kupujacego lub jezeli prawo lub obowiazek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.
10.    Administrator powierza dane osobowe kupujacych nastepujacym podmiotom przetwarzajacym: 
a.    swiadczacym w imieniu Administratora uslugi marketingowe i reklamowe,
b.    obslugujacym systemy teleinformatyczne Administratora,
c.    swiadczacym Administratorowi uslugi pocztowe, kurierskie, platnicze, audytorskie, pomoc prawna i ksiegowa.
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH 
DO PANSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH
11.    Dane osobowe kupujacych nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
PRAWA KUPUJACYCH
12.    Kupujacemu  przysluguja nastepujace uprawnienia:
a.    prawo zadania dostepu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe go dotyczace,
b.    prawo do sprostowania danych tj. zadania sprostowania dotyczacych go danych osobowych, które sa nieprawidlowe,
c.    prawo zadania usuniecia jego danych osobowych,
d.    prawo zadania ograniczenia jego danych osobowych,
e.    prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f.    prawo do przenoszenia danych.
13.    Zakres kazdego z uprawnien okreslonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których mozna z nich skorzystac, okreslaja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w szczególnosci RODO.
14.    Kupujacy moze skorzystac z uprawnien okreslonych w pkt 12, kontaktujac sie z Administratorem.
PRAWO COFNIECIA ZGODY
15.    Jezeli przetwarzanie danych osobowych kupujacego odbywa sie na podstawie jego zgody, kupujacy ma prawo do jej cofniecia w dowolnym momencie bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnieciem.
PROFILOWANIE
16.    W celach okreslonych w pkt 5c-f Administrator moze dokonywac zautomatyzowanej analizy danych kupujacych i opracowania przewidywan na temat ich preferencji lub przyszlych zachowan. Profilowanie moze w szczególnosci sluzyc do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowan kupujacych. Takie dzialanie Administratora nie bedzie wywolywalo w stosunku do kupujacych zadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wplywalo na ich sytuacje.
PLIKI COOKIES
17.    W celach okreslonych w pkt 5c-f Administrator moze stosowac tzw. pliki cookies. Sa to male pliki tekstowe, umieszczane na urzadzeniu kupujacego, w oparciu o które gromadzone sa informacje, które pozwalaja w szczególnosci zidentyfikowac urzadzenie kupujacego, jego numer IP i stosowana przez kupujacego przegladarke.
18.    Kupujacy moze tak ustawic swoja przegladarke - dzieki odpowiednim, dostepnym w niej opcjom - aby wylaczyc automatyczna instalacje cookies, uniemozliwic ich stosowanie lub calkowicie usunac je ze swojego urzadzenia. Procedura obslugi i usuwania plików cookies rózni sie w zaleznosci od uzywanej przez kupujacego przegladarki.
19.    Pliki cookies dziela sie na:
a.    tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujace sie w pamieci podrecznej przegladarki, które pozostaja w niej do momentu zakonczenia sesji,
b.    stale - pliki pozostajace w pamieci podrecznej przegladarki tak dlugo, jak pozwalaja na to wybrane przez kupujacego ustawienia przegladarki,
c.    wlasne - pliki zarzadzane przez Administratora,
d.    zewnetrzne - pliki zarzadzane przez osoby trzecie,
e.    konfiguracyjne - pliki zwiazane z poruszaniem sie kupujacego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniajace prawidlowa po niej nawigacje. Pozwalaja w szczególnosci sledzic wybory dokonane przez kupujacego (wybór jezyka, rozmiar uzywanej czcionki), rozpoznac urzadzenie, z którego korzysta kupujacy i zarzadzac sesja przegladania,
f.    analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych,
g.    reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyswietlania spersonalizowanych reklam.
20.    Szczególowe zasady dzialania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane okreslone sa pod ponizszymi linkami:
a.   https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl,
b.   https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl
c.   https://www.smartsupp.com/help/privacy/
d.   https://www.facebook.com/policies/cookies/
e.   https://www.facebook.com/about/privacy/update 
f.    https://www.pinterest.com/_/_/about/cookie-policy/
g.   https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service.
SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO
21.    Kupujacy ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jezeli uwaza, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.
ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJACYCH
22.    Administrator stosuje odpowiednie srodki techniczne i organizacyjne, majace na celu ochrone danych osobowych kupujacych przed ich utrata, niewlasciwym wykorzystaniem czy modyfikacja. Prawa dostepu do danych osobowych kupujacych zostaly w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazly sie w rekach osób nieuprawnionych.

Klauzula informacyjna o monitoringu

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 1. Jurpol Przedsiebiorstwo Wielobranzowe Jerzy Gasiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110.
  Kontakt z Administratorem jest równiez mozliwy za posrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl.

WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu wizyjnego.
 2. Monitoringiem jest objety caly teren nieruchomosci Administratora oraz pomieszczenia znajdujace sie w budynkach polozonych na tych nieruchomosciach, z wylaczeniem pomieszczen sanitarnych, szatni, stolówek i palarni.
 3. Ujawnienie wizerunku nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale jego nieujawnienie uniemozliwi korzystanie z terenu okreslonego w pkt 3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza dane osobowe celu zapewnienia bezpieczenstwa pracowników oraz ochrony mienia.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podstawe prawna przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora).

CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Nagrania monitoringu przechowywane sa przez okres nieprzekraczajacy trzech miesiecy od dnia dokonania nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowia dowód w postepowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powzial wiadomosc, iz moga one stanowic dowód w postepowaniu, okres przechowywania nagran ulega przedluzeniu do czasu prawomocnego zakonczenia postepowania. Nagrania po uplywie okresu ich przechowywania sa nieodwracalnie kasowane.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator nie bedzie przekazywal wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu osobom trzecim, chyba ze uzyska na to uprzednia, wyrazna zgode uprawnionego lub jezeli prawo lub obowiazek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiazujacych przepisów prawa.

 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
DO PANSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIEDZYNARODOWYCH

 1. Wizerunki utrwalone na nagraniach monitoringu nie beda przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK ZOSTAL UTRWALONY

 1. Osobie, której wizerunek zostal utrwalony na nagraniu monitoringu przysluguja nastepujace uprawnienia:
 1. prawo zadania dostepu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane sa dane osobowe go dotyczace,
 2. prawo do sprostowania danych tj. zadania sprostowania dotyczacych go danych osobowych, które sa nieprawidlowe,
 3. prawo zadania usuniecia jego danych osobowych,
 4. prawo zadania ograniczenia jego danych osobowych,
 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 6. prawo do przenoszenia danych.
 1. Zakres kazdego z uprawnien okreslonych w pkt 10 oraz sytuacje, w których mozna z nich skorzystac, okreslaja powszechnie obowiazujace przepisy prawa, w szczególnosci RODO.
 2. Uprawniony moze skorzystac z uprawnien okreslonych w pkt 10, kontaktujac sie z Administratorem.

PRAWO COFNIECIA ZGODY

 1. Jezeli przetwarzanie danych osobowych odbywa sie na podstawie zgody, uprawniony ma prawo do cofniecia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wplywu na zgodnosc z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnieciem.

SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO

 1. Uprawniony ma prawo wniesc skarge do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jezeli uwaza, ze przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.


Kontynuuj
space space